Skip navigation

Aktive/Mizajou/Dezaktive Notifikasyon Yo 

Aktive/Mizajou/Dezaktive Notifikasyon Yo 

Wellframe fèt pou voye notifikasyon sou aparèy ou a pou w ka respekte pwogram swen ou an. Yo ka se alèt sou rapèl pou medikaman w yo, mesaj ekip swen w lan voye, oswa lòt mizajou. Nou ankouraje w louvri aplikasyon an chak jou pou anrejistre pwogrè ou epi konplete aktivite ou yo, epi konsa, nou rekòmande pou w pa dezaktive sa yo. 

Notifikasyon sa yo PAP JANM genyen enfòmasyon pèsonèl sou sante w – y ap jis fè w sonje gen yon bagay nan aplikasyon an ki mande atansyon w. 

Pou w limen notifikasyon w yo si w te etenn yo: 

Apple:

  1. Louvri Reglaj aparèy iPhone oswa iPad ou.
  2. Glise desann epi peze sou Wellframe. 
  3. Tape sou Notifikasyon. 
  4. Aktive “Pèmèt Notifikasyon” pou bouton a vin vèt. 

Ale sou atik sa a pou w jwenn plis enfòmasyon sou paramèt pou notifikasyon iPhone/iPad yo.

Android:

  1. Louvri Lansè Aplikasyon an. 
  2. Ale sou Paramèt. 
  3. Ale nan Aplikasyon. 
  4. Glise desann epi peze sou Wellframe. 
  5. Asire w bouton altène pou notifikasyon an yo sou LIMEN. 

Ale sou atik sa a pou w jwenn plis enfòmasyon sou paramèt pou notifikasyon Android yo.