Skip navigation

Anile Enskripsyon Nan Pwogram Swen Ou 

Anile Enskripsyon Nan Pwogram Swen Ou 

Si w pa vle enskri ankò nan pwogram swen w ap itilize kounye a, ou ka mande sa nan aplikasyon an: 

  1. Ale nan onglè Pwofil la, epi peze sou senbò Reglaj anwo adwat sou ekran an 
  2. Peze “Jere Kont ou.”  
  3. Peze “anile enskripsyon nan pwogram lan.” 
  4. Sa pral mennen w nan onglè Chat la, kote yon mesaj ranpli davans pral kreye nan zòn tèks la ki endike “I’d like to unenroll in the program” (mwen vle anile enskripsyon nan pwogram lan). 
  5. Si w vle kontinye anile enskripsyon an, peze flèch voye a ki adwat mesaj la. 
  6. Ekip Swen w lan pral kontakte w trè byento pou konfime desizyon sa a avèk ou. 
Yon foto ekran ki montre fonksyon tchat yo nan aplikasyon an