Skip navigation

Enfòmasyon Pou Konekte Sou App Store La 

Enfòmasyon Pou Konekte Sou App Store La 

Lè w ap telechaje aplikasyon an nan Apple App Store oswa Google Play Store, yo ka mande w pou w mete enfòmasyon pou w konekte w si w poko konekte oswa si w pa gen yon kont. 

iPhone

Si ou bliye Idantifyan (ID) Apple ou oswa modpas ou: 
 1. Louvri Paramèt yo sou iPhone ou.
 2. Glise ekran desann epi klike sou “iTunes & App Store.” 
 3. Si w konekte, Idantifyan (ID) Apple ou a (yon adrès imel) ap parèt an ble nan tèt ekran an. 
  • Pou reyinisyalize modpas ou pou Idantifyan (ID) Apple ou a, klike sou Idantifyan (ID) Apple ou a. 
  • Chwazi, “Mwen bliye.” 
  • Swiv enstriksyon yo ki sou ekran an pou reyinisyalize modpas ou a. 
 4. Si ou pa konekte, w ap wè “Konekte” ekri nan koulè ble nan tèt ekran an. Anba “Konekte” w ap wè l di, “Ou bliye Apple ID oswa Modpas?” an ble. 
  • Pou reyinisyalize Apple ID ou, klike sou “Ou bliye Apple ID oswa Modpas ou?” epi klike sou “Ou bliye Apple ID.” Apresa swiv enstriksyon yo ki sou ekran an. 
  • Pou reyinisyalize modpas ou pou Apple ID ou a, klike sou “Ou bliye Apple ID oswa Modpas ou”. Mete Apple ID ou epi swiv enstriksyon yo ki sou ekran an pou reyinisyalize modpas ou. 
 5. Yon fwa yo reyinisyalize modpas ou a, tounen nan app store la, Chèche Wellframe, klike PRAN epi mete Apple ID ou ak modpas ou si yo mande l. 

Pou plis enfòmasyon sou fason pou rekipere Apple ID ou oswa modpas ou, tanpri ale nan Apple Support

Si ou bezwen kreye yon kont Apple App Store: 

Pou kreye yon kont Apple App Store san w pa antre enfòmasyon sou peman, tanpri ale sou Apple Support

Android

Si ou bliye enfòmasyon pou konekte Google Play ou a: 
 1. Non itilizatè Google Play ou a se adrès imel ou itilize pou w konekte nan kont Google ou sou telefòn Android ou oswa tablèt ou a. W ap bezwen li pou jwenn aksè epi telechaje aplikasyon Wellframe lan nan Google Play Store. 
  • Ale sou atik sa a pou chèche non itilizatè Google Play ou a oswa reyinisyalize modpas ou epi swiv enstriksyon yo ki sou ekran an. 

Pou plis enfòmasyon sou fason pou rekipere enfòmasyon kont Google ou yo, ale nan Google Support

Si ou bezwen kreye yon kont Google Play: 

Pou w jwenn enfòmasyon sou kijan pou w konfigire yon kont Google Play ale sou Google Support