Skip navigation

Kontra Lisans Itilizatè Final (EULA)

Kontra Lisans Itilizatè Final (EULA)

Pou itilize aplikasyon Wellframe nan, tout itilizat√® yo f√®t pou yo li epi pou yo dak√≤ ak r√®gleman sa a. Li EULA okonpl√® la a.

Ou ka toujou gade r√®gleman sou aplikasyon Wellframe nan l√® w tape sou bouton anjen Param√®t la nan kwen anwo adwat nan Lis Verifikasyon an epi klike sou “Kontra Lisans Itilizat√® Final”. Si w genyen plis kesyon, voye yon im√®l bannou nan support.wellframe.com!