Skip navigation

Onglè Pwofil 

Onglè Pwofil 

Onglè Profile la (pwofil) se kote w ap wè kantite jou w ap itilize aplikasyon an, plis detay sou pwogram swen ou enskri nan yo a, epi kote w ka jere medikaman w ak/oswa rapèl sante w yo. Ou ka jwenn aksè nan reglaj kont ou tou lè w peze senbòl angrenaj la ki anwo adwat onglè a. 

Yon foto ekran ki montre enfòmasyon pwofil ou

Pwogram Swen Ki Enskri 

Men kote ou ka wè nan ki pwogram swen ou enskri. Lè w peze kat pwogram swen ou chwazi a, sa ap pèmèt ou wè plis enfòmasyon an detay sou pwogram nan. Ou ka sòti nan ekran enfòmasyon pwogram swen elaji a lè w peze flèch oryante annaryè nan anwo agoch sou onglè a. 

Enfòmasyon sou pwogram swen elaji yo ap gen ladan yo:​ 

Yon foto ekran ki montre detay yo nan yon pwogram swen