Skip navigation

Pèmisyon Pou Aplikasyon An 

Pèmisyon Pou Aplikasyon An 

Pou asire w ap gen itilizasyon konplè kont Wellframe ou a, y ap mande w pou w aksepte de seri otorizasyon: 

Notifikasyon Dirèk

Pou w pèmèt Wellframe pou l voye notifikasyon enpòtan sou rapèl ak nouvo mesaj yo ba ou, tape sou:

  1. “OKE.” 
  2. “Pèmèt.” 

Konte Kantite Pa 

Lè sa, yo pral mande w pou w pèmèt Wellframe konte pa w yo otomatikman (si sa pa rive otomatikman, peze travay konte pa a nan lis verifikasyon w):

iPhone:

  1. Peze “Konekte Kounye a.” 
  2. Nan nouvo fenèt Apple Health lan, aktive ON “Pa.”  
  3. Peze “Otorize.” 

Android:

Si w gen difikilte pou yo fè konte pa w yo sou aparèy ou a, ale sou atik sa a