Skip navigation

Siprime Kont Ou 

Siprime Kont Ou 

Si w vle Wellframe efase done w yo: 

  1. Ale nan onglè Pwofil la, epi peze sou senbò Reglaj anwo adwat sou ekran an 
  2. Peze “Jere Kont ou.”  
  3. Peze “Siprime kont ou.” 
  4. Lè sa, aplikasyon an pral mande w tape mo “Delete” (siprime) a nan bwat la, apresa peze sou bouton Delete (siprime) a. 
  5. Apresa, Wellframe pral kontakte w nan adrès imel ki lye ak kont aplikasyon w lan, epi kòmanse pwosesis pou siprime done w yo. 

Remak: Yon lòt chwa, ou ka kontakte ekip Sipò Teknik la dirèkteman pa imèl nan support.wellframe.com, oswa rele nan 844-452-4985 pou fè demann sa a.

Yon foto ekran ki montre kòman pou efase kont ou