Skip navigation

Siveyans Glikoz 

Siveyans Glikoz 

Manm ki gen dyabèt kapab patisipe nan pwogram swen Byometrik Dyabèt ak glikoz nan san Wellframe lan. Nan aplikasyon an, wap kapab kontwole nivo sik nan san w, e wap ka gen aksè a enfòmasyon sou tandans ki genyen yo pou diskite ak ekip Swen w lan pou w pi byen jere nivo sik nan san w. 

Remak: Se pa tout esponnsò aplikasyon yo ki sipòte Entegrasyon Glikomèt la. Si w pa fin sèten si sa a se yon fonksyon ki disponib pou ou, tanpri kontakte ekip swen w lan nan aplikasyon an nan fonksyon tchat la pou w jwenn plis enfòmasyon. 

Konekte Aparèy Ou A Ak Aplikasyon An 

Lè entegrasyon glikomèt la aktive, e si w enskri nan yon pwogram byometrik pou sik nan san, sistèm nan pral mande w pou jimle aparèy ou a.  

Remak: Si ou inyore demann sa a, ou ka redeklanche mosyon jimlaj la nenpòt lè depi ou tape sou “SENKWONIZE AK YON APARÈY” nan yon aktivite sondaj pou glikoz nan san, oswa apati meni “aparèy ki konekte yo” nan paramèt yo.

  1. Klike sou “KONEKTE KOUNYE A” pou kòmanse mosyon senkwonizasyon an.  
  2. Seleksyone aparèy wap itilize a. Sistèm nan sovgade seleksyon sa a nan “paramèt yo”. 
  3. Yon fwa ou fin jimle aparèy ou a, tape sou “SENKWONIZE AK YON APARÈY” nan yon sondaj pou glikoz nan san, epi apresa, pou jimle lekti w la. 

Gen twa kalite entegrasyon ki sipòte: 

On fwa w te chwazi yon rezilta epi w peze ok (Bluetooth oswa Apple Health) oswa w te itilize kamera a pou li nan yon nouvo rezilta glikoz nan san (OCR), rezilta a pral ranpli espas antre a nan repons bilan an. Klike sou “SOVGADE.” 

Remak: Wap toujou gen opsyon pou modifye chif la anvan w soumèt repons sondaj la. Ou kapab vizyone, ajoute, retire, resenkwonize aparèy yo, oswa chanje ki aparèy ki se aparèy prensipal la nan meni paramèt aplikasyon an.  

Konekte nan Apple Health

(OPSYONÈL – Aplikab Pou Itilizatè iPhone SÈLMAN)
  1. Konfime aplikasyon fabrikan aparèy glikomèt ou a senkwonize ak Apple Health. 
  2. Nan iPhone lan, Ale nan Paramèt > Desann nan aplikasyon Sante a > klike sou “Aksè nan Done ak Aparèy yo”. Konfime aplikasyon Wellframe lan afiche. 
  3. Peze Wellframe, konfime “PÈMÈT WELLFRAME LI DONE YO” > “Glikoz nan San” aktive. 
  4. Lè wap “senkwonize”, seleksyone “Apple Health” apati meni Aparèy ki Konekte yo, olye de aparèy glikomèt ou a. 

Glikomèt Konpatib Yo 

Pi ba a wap jwenn yon lis aparèy aktyèl ki konpatib yo. Si ou pa wè modèl pa w la sou lis pi ba a, tanpri retounen tcheke ankò pou mizajou yo. Si w pa gen yon aparèy ki konpatib ak Wellframe, ou toujou kapab kontwole lekti glikoz nan san w yo nan aplikasyon an lè w rantre lekti nivo sik nan san yo manyèlman. 

SousAparèy
AbbottAbbott FreeStyle Freedom Lite Glucose Meter
AbbottAbbott FreeStyle Lite Glucose Meter
AbbottAbbott FreeStyle Precision Neo Glucose Meter
AbbottAbbott FreeStyle Precision Xtra Glucose Meter
Accu-ChekAccu-Chek Aviva Connect Glucose Meter
Accu-ChekAccu-Chek Guide Glucose Meter
Accu-ChekAccu-Chek Guide Me*
Accu-ChekAccu-Chek Instant Glucose Meter
Accu-ChekAccu-Chek Aviva Plus Black Glucose Meter
Accu-ChekAccu-Chek Aviva Plus Silver Glucose Meter
Accu-ChekAccu-Chek Compact Plus Glucose Meter
Accu-ChekAccu-Chek Nano Glucose Meter
Accu-ChekAccu-Chek Performa Glucose Meter
Accu-ChekAccu-Chek Performa II Glucose Meter
AgamatrixAgamatrix Jazz Wireless 2 Glucose Meter
Ascensia Diabetes CareAscensia Diabetes Care Contour Next 7901H*
Ascensia Diabetes CareAscensia Diabetes Care Contour Next 7902H*
Ascensia Diabetes CareAscensia Diabetes Care Contour Next One Glucose Meter*
Ascensia Diabetes CareAscensia Diabetes Care Contour Plus One Glucose Meter*
BayerBayer Breeze 2 Glucose Meter
BayerBayer Contour Glucose Meter
BayerBayer Contour Next EZ Glucose Meter
Bewell ConnectMyGluco
CVSCVS Health Advanced Bluetooth Glucose Meter
CVSCVS True Metrix Air Glucose Meter
CVSCVS True Metrix Glucose Meter
CVSCVS True Result Glucose Meter
CVSCVS True Track Glucose Meter
LifeScanLifeScan OneTouch Verio Flex Glucose Meter
LifeScanLifeScan OneTouch SelectSimple Glucose Meter
LifeScanLifeScan OneTouch Ultra2 Glucose Meter
LifeScanLifeScan OneTouch UltraMini Glucose Meter
NiproNipro True Metrix Air Glucose Meter
NiproNipro True Metrix Glucose Meter
NiproNipro True Result Glucose Meter
NiproNipro True Track Glucose Meter
RelionRelion Confirm Glucose Meter
RelionRelion Prime Glucose Meter
RelionRelion Ultima Glucose Meter
Rite AidRite Aid True Metrix Air Glucose Meter
Rite AidRite Aid True Metrix Glucose Meter
Rite AidRite Aid True Result Glucose Meter
Rite AidRite Aid True Track Glucose Meter
WalgreensWalgreens True Metrix Air Glucose Meter
WalgreensWalgreens True Metrix Glucose Meter
WalgreensWalgreens True Result Glucose Meter
WalgreensWalgreens True Track Glucose Meter