Skip navigation

Finalize Kont Ou 

Finalize Kont Ou 

Apre ou fin kreye kont Wellframe ou an, ou pral wè kèk ekran avèk yon vizit gide nan onglè prensipal aplikasyon an, sa gen ladan yon videyo ki ba w yon demonstrasyon sou karakteristik aplikasyon an. Ou ka glise nan onglè sa yo youn pa youn, oswa peze X la anwo adwat nan aplikasyon an pou w kite vizit gide a.  

Anplis, w ap wè yon endikasyon sekirite ki ba w konsèy sou avantaj ki genyen nan ajoute yon pwoteksyon kòd aksè, Touch ID ak/oswa Face ID (aparèy Apple sèlman) sou aparèy ou an pou pwoteksyon Enfòmasyon Sante Pèsonèl ou. Peze “I Understand” (mwen konprann) pou w rekonèt ou resevwa endikasyon an. 

Tanpri gade atik annapre la yo pou plis enfòmasyon sou aktivasyon pwoteksyon sa yo sou aparèy ou a. 

Apple:

Android: