Skip navigation

Konpatibilite Aparèy 

Konpatibilite Aparèy 

Aplikasyon Wellframe nan konpatib avèk aparèy ak sistèm eksplwatasyon sa yo:  

Apple

Aparèy yo:  

Sistèm eksplwatasyon: 

Android

Aparèy yo: 

Sistèm eksplwatasyon:  

Aplikasyon Wellframe nan PA konpatib avèk aparèy ak sistèm eksplwatasyon sa yo: 

Remak: Byenke w kapab telechaje aplikasyon Wellframe nan sou yon aparèy ki woute, ou pap kapab louvri aplikasyon an. Alaplas, ou pral wè yon ekran blan anvan aplikasyon an fèmen. 

Aparèy ou ka pote sou kò w kapab pataje enfòmasyon avèk aplikasyon an atravè Apple Health oswa Google Fit. Pou plis enfòmasyon sou fason pou w regle kontè pa yo sou telefòn ou an, ale sou atik sa yo pou pa iPhone yo oswa pa Android yo.