Skip navigation

Telechaje Aplikasyon An 

Telechaje Aplikasyon An 

Si w te resevwa yon SMS oubyen yon imel envitasyon nan men asirans sante w la pou w telechaje aplikasyon ann:  

REMAK: Pou itilizatè aparèy Apple yo, n ap bezwen klike sou “Allow” (Otorize) lè aplikasyon an ouvri pou n ka kopye kòd daksè a nan aplikasyon an. 

Si w pa t resevwa yon SMS oubyen yon imel envitasyon nan men asirans sante w la pou w telechaje aplikasyon an: