Skip navigation

Enskripsyon 

Enskripsyon 

Fini Pwofil Ou

Lè w rive sou paj Anrejistreman an nan pati akèy la, ou ka wè ke enfòmasyon w yo deja la. Nan ka sa a, tou senpleman verifye ke enfòmasyon w nan kòrèk e kontinye nan pwochen paj la. 

Si enfòmasyon ou yo pa parèt otomatikman, w ap bezwen antre:

Yon foto ekran ki montre kòman pou ranpli enfòmasyon pwofil yo

Kreye Enfòmasyon Koneksyon Ou

Pou w Kreye enfòmasyon koneksyon pou Wellframe ou a, wap gen pou w rantre adrès imèl ou epi kreye yon modpas. Adrès imel ou antre a se sila nou pral itilize pou kontakte w si w te bliye modpas ou epi w bezwen risèt li. Si w pa gen yon adrès imèl, lè sa a ou ka kreye youn gratis avèk sèvis tankou Gmail oswa Yahoo

Yon foto ekran ki montre kòman pou konfigire koneksyon yon kont

Modpas ou bezwen sèlman omwen uit karaktè longè, epi li gen ladan tout sa ki pral site la yo: 

Yon fwa ou fin kreye adrès imel la, klike sou “Kontinye” pou w ale nan Kontra Lisans Itilizatè Final ak Politik sou Konfidansyalite Wellframe lan