Skip navigation

Konekte

Konekte

Si ou te deja kreye yon kont Wellframe, ou ka konekte nan aplikasyon an lè w swiv etap sa yo: 
  1. Louvri aplikasyon an sou telefòn entelijan ou oswa tablèt ou. 
  2. Klike “Konekte” sou ekran akèy la. 
  3. Mete adrès imel ou ak modpas ou te kreye lè w te kreye kont ou an. Ale sou atik sa a si ou bliye modpas ou epi si ou bezwen asistans pou reyinisyalize li. 
Si w ap konekte sou yon nouvo aparèy ki poko genyen aplikasyon an telechaje, sou www.wellframe.com/download pou enstale Wellframe ankò.

Lè aplikasyon an fin telechaje sou nouvo aparèy ou an, chwazi “Konekte” epi mete enfòmasyon kont ou a (gade enstriksyon yo ki anwo a). 

Yon foto ekran ki montre kòman pou konekte nan aplikasyon an

Ale sou atik sa a pou jwenn enstriksyon sou kijan pou gen aksè nan aplikasyon an si ou poko kreye kont ou.