Skip navigation

Reyinisyalize Modpas Ou 

Reyinisyalize Modpas Ou 

Reyinisyalize modpas ou pou aplikasyon an fasil! 

Si ou te deja kreye yon kont Wellframe epi ou bliye modpas ou, ou ka reyinisyalize modpas ou an lè w swiv etap sa yo: 
  1. Louvri aplikasyon an epi klike “Konekte” sou ekran prensipal la. 
  2. Anba kaz “Modpas la”, tape “Mwen bliye Modpas.” 
  3. Nan pwochen ekran an, mete adrès imel ou epi klike sou “Soumèt.” 
Yon foto ekran ki montre kòman pou risèt modpas ou

Remak: Ou dwe tape menm adrès imel ou te itilize pou kreye kont ou an. Ou pral resevwa yon imel nan kèk minit ak enstriksyon pou kreye yon nouvo modpas. 

Si ou konekte kounye a sou aplikasyon an epi ou ta renmen reyinisyalize modpas ou, klike sou paramèt yo ki nan kwen anwo adwat ekran an, epi klike sou Dekonekte epi swiv etap ki anwo yo. 

Si w toujou gen pwoblèm pou rantre nan kont ou, kontakte ekip swen w lan oswa voye yon imel ba nou nan support.wellframe.com pou nou ba w yon koutmen.